Важно съобщение относно новите правила на HolidayCheck

HolidayCheck въвежда нови правила (Code of Conduct) от 15 Април 2019.  В бъдеще няма да се позволява на хотелите да използват техни собствени таблети и компютри, за да събират на място отзиви от гостите, както и се забраняват т.н. “HolidayCheck  дни”.

Като глобален технологичен партньор на HolidayCheck, Reputize оперира своите сертифицирани терминали под специален лицензионен режим. Всички клиенти на Reputize, бъдещи и стари, ще могат да използват терминалите в пълно съответствие с новия Code of Conduct без риск от санкции от страна на HolidayCheck. 

Съществуващите клиенти ще забележат незначителни промени в интерфейса, а именно текстовото поле за писане на отзива ще бъде премахнато от приложението на таблета и ще бъде добавена междинна стъпка, където гостът, след завръщането си у дома, ще може да добави отзива си на уеб интерфейс. Промяната е продиктувана от желанието да се улесни госта, както и да се увеличи броя на завършени анкети.